Cennik

Znieczulenie do zabiegu Anaesthesia0,-
Usuwanie złogów naddziąsłowych Scaling 150 – 300,-
Usuwanie złogów naddziąsłowych z piaskowaniemScaling and sandblasting200 – 350,-
Usuwanie złogów poddziąsłowych (jedna wizyta)
Subgingival scaling250 – 350,-
Fluoryzacja – Elmex żelFluoridation 50,-
Fluoryzacja – DuraphatFluoridation80 – 150,-
PiaskowanieSandblasting150,-
Piaskowanie poddziąsłoweSubgingival sandblasting180,-
Wizyta kontrolna z ponownym instruktażem higienyOral hygiene check-up with instructions30,-
Ponowne czyszczenie zębów podczas wizyty
kontrolnej
Re-cleaning during check-up50,-
Badanie periodontologicznePeriodontal examination150,-
Płukanie kieszonki dziąsłowej z oczyszczeniemGum pocket irrigation with cleaning50 – 100,-
Badanie histopatologiczneHistopathology100,-
Znoszenie nadwrażliwościTeeth hypersensitivity treatment50,-/ząb
Założenie materiału ChlositeChlosite application100 – 200,-
HigienizacjaHygienisation50,-

Badanie stomatologiczne dla pacjentów
pierwszorazowych i leczących się w gabinecie
Dental examination0,-
Kompleksowe badanie jamy ustnejComplex oral cavity examination150,-
Porada/konsultacjaDental advice80,-
RTGX-Ray picture20,-
Plan leczeniaTreatment plan800,-
Wizualizacja planu leczenia – 1 łukMock-up – 1 dental arch400,-
Wizualizacja planu leczenia – 2 łukiMock-up – 2 dental arches600,-
WoskowanieWax-up30,-/punkt
Matryce silikonoweSilicone matrix40,-
DeprogramacjaDeprogrammer600,-
EkwilibracjaEquilibration600,-
Modele orientacyjneOrientation models150,-
Artykulacja modeliModels articulation100,-

Wypełnienie kompozytowe,
jedna powierzchnia (małe)
Composite filling 1 surface170 – 200,-
Wypełnienie kompozytowe,
dwie powierzchnie (średnie)
Composite filling 2 surface180 – 250,-
Wypełnienie kompozytowe MOD
(duże)
Composite filling MOD250 – 300,-
Wypełnienie kompozytowe,
jedna powierzchnia pod mikroskopem
Composite filling 1 surface under the
microscope
250,-
Wypełnienie kompozytowe,
dwie powierzchnie pod mikroskopem
Composite filling 2 surface under the
microscope
300,-
Wypełnienie kompozytowe MOD (duże)
pod mikroskopem
Composite filling MOD under the
microscope
450,-
Wypełnienie glasjonomeroweGlass-ionomer filling100 – 150,-
Opatrunek w zębie stałymDressing50,-
Odbudowa do leczenia endodontycznego
(tymczasowa)
Temporary restoration100 – 150,-
Poszerzone lakowanieExtended fissure sealing100,-
Amputacja miazgi – ząb stałyPulpamputation100,-
Leczenie kanałowe – kanał w zębie
jednokanałowym
Root canal treatment – canal in one-canal
tooth
500 – 700,-
Leczenie kanałowe – kanał w zębie
dwukanałowym lub wielokanałowym
Root canal treatment – canal in two-canal
tooth
300 – 500,-
Leczenie kanałowe – pojedynczy kanał w
zębie wielokanałowym, gdy leczony jest
pojedynczy kanał lub dwa kanały
Root canal treatment – canal in multi-canal
tooth
600 – 1000,-
Opatrunek w kanaleCanal dressing50,-
Usuwanie złamanego narzędzia z kanału lub
jego ominięcie
Removal or passing of broken instrument200 – 600,-
Zamykanie perforacjiTooth perforation closure200 – 400,-
Usuwanie wkładu koronowo-korzeniowegoPost removal200 – 500,-
Wybielanie zębów żywych
(szyny + 5 strzykawek)
Bleaching of vital teeth600,-
Wybielanie zębów martwychBleaching of non-vital tooth100 – 130,- /wizyta
RVGRVG20,-
Licówka kompozytowaComposite veneer250 – 300,-
Test ślinowySaliva test180,-
Infiltracja preparatem ICON pow. styczne250,-
Infiltracja preparatem ICON pow.
przedsionkowe
200 – 250,-
Mikroabrazja100 – 150,-

Czyszczenie z fluoryzacjąCleaning and fluorization80-150,-
Lakowanie (1 ząb)Sealing (1 tooth)50 – 80,-
Wypełnienie (ząb mleczny)Filling in deciduous tooth150,-
Opatrunek w zębie mlecznymDressing50,-
Ekstrakcja zęba mlecznegoExtraction of deciduous tooth100 – 150,-
Amputacja miazgi – ząb mlecznyPulpamputation150,-
Wizyta adaptacyjnaAdaptive appointment0,-
(kolejna 50,-)

Wkład szklany z odbudową zębaFiberglass post400 – 600,-
Wkład lany pojedynczyCast post and core500,-
Wkład lany składanyCompound cast post and core650,-
MostBridge1000,- /punkt
Most AETBrigde AET900,- /punkt
Korona tymczasowaTemporary crown200,-
Korona frezowanaMilled crown100,- dodatkowo
Korona metalowa licowana
porcelaną
Metal ceramic crown1000,-
Korona metalowa licowana
porcelaną PREMIUM
Metal ceramic crown PREMIUM1500,-
Korona pełnoceramicznaPorcelain crown1500 – 1700,-
Korona pełnoceramiczna PREMIUMPorcelain crown PREMIUM2000,-
Funkcjonalne korony częściowe ( wykonywane z powodu zmiany warunków zgryzowych)2000,-
Korona kompozytowa
wzmacniana włóknem
Fiber reinforced composite crown700,-
Korona ceramiczna na złocieCeramic crown fused to gold2000 – 3000,-
Korona na implancieImplant restoration1200 – 3500,-
Nakład kompozytowyComposite onlay1000,-
Nakład porcelanowyPorcelain onlay1500,-
Licówka porcelanowaPorcelain veneer1500,-
Licówka porcelanowa PREMIUMPorcelain veneer PREMIUM2000,-
Proteza szkieletowaSkeletal prothesis1800,-
Element precyzyjny do protezy
szkieletowej
Precise connector for skeletal prothesis800,-
Proteza częściowa osiadającaRemovable partial denture800,-
Proteza całkowitaFull denture1000,-
Proteza całkowita PREMIUMFull denture PREMIUM2000,-
Proteza tymczasowaTemporary denture800,-
Szyna akrylowaAcrylic splint600 – 1200,-
DeprogramatorDeprogrammer600,-
Zdjęcie starej koronyRemoval of old crown50,-
Dostawienie zęba do protezyReplacement of missing denture tooth150,-
EtruskaSmall temporary denture400 – 500,-
Naprawa protezyRepair of denture100 – 150,-
Szynowanie zębówComposite resin splint150,- /ząb
Zasuwa międzyzębowa300,-

Ekstrakcja prostaSimple extraction150 – 250,-
Ekstrakcja skomplikowanaComplex extraction200 – 300,-
Ekstrakcja chirurgiczna (np. zatrzymane ósemki)Surgical extraction300 – 700,-
Skomplikowana ekstrakcja zatrzymanych
zębów w tym ósemek
Extraction of impacted tooth600 – 1000,-
Szycie chirurgiczneSurgical saturing30,-
Zdjęcie szwówSutures removal0,-
Zamknięcie połączenia
Ustno-zatokowego
Oro-antral fistula closure150 – 600,-
Płukanie zatokiSinus irrigation30,-
Nacięcie ropniaAbscess incision100,-
Zmiana drenuRepacking of abscess30,-
Replantacja zębaTooth replantation400,-
Hemisekcja / radektomiaHemisection/ radectomy450,-
Resekcja zębów bocznychApicoectomy Anterior teeth2000,-
Resekcja zęby przednieApicoectomy Posterior teeth1600,-
Plastyka wyrostka
zębodołowego
Alveoplasty400 – 600,-
Wyłuszczenie torbieliCyst enucleation150 – 600,-
Podcięcie wędzidełkaFrenectomy150 – 250,-
Korekta dziąsła jednego zębaGingivectomy50 – 150,-
Chirurgiczne wydłużenie korony
klinicznej
Surgical lengthening of clinical crown500 – 700,-
Leczenie utrudnionego
wyrzynania zęba
Treatment of dentitio difficilis50,-
Wszczepienie implantuTooth implant3500,-
AugmentacjaAugmentation2000 –5000,-
IntruzjaIntrusion2000,-
RetruzjaRetrusion1500,-
Podniesienie zatokiSinus lift3000,-
Przeszczep nabłonkowyGingival graft900,-
Przeszczep tkanki łącznejConnective tissue graft900,-
Pokrycie recesjirecesion coverage600 – 900,-/ząb
Zabieg regeneracyjny w
periodontopatiach
Periodontal regeneration600 – 900,-/ząb (plus materiały)
Ekstrakcja atraumatyczna,
mikrochirurgiczna
np. system Benex
Atraumatic extraction
(Benex system)
400,-

Radiowizjografia zębaRVG20,-
Zdjęcie pantomograficzneDental panoramic radiograph80,-
Częściowe zdjęcie
panoramiczne
Partial dental panoramic
radiograph
60,-
Tomografia endodontycznaEndodontic tomography160,-
Tomografia szczęki z żuchwąJaw and mandible tomography270,-
Tomografia obu stawów skroniowo-żuchwowychTomography of one dental arch190,-
Tomografia stawów skroniowożuchwowychTomography of two temporomandibular
joints
300,-
Nagranie zdjęć na płytę (po raz
drugi i kolejny)
Burning a CD with dental photos
(for second time and more)
10,-